Khối lượng CTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Huyện/Thành phố Số lượng CTNH đăng ký Số lượng CTNH phát sinh năm 2017 Số lượng CTNH phát sinh năm 2018
Huyện Nghi Xuân 18045 Kg/Năm 0 Kg/Năm
Thành phố Hà Tĩnh 334 Kg/Năm 866 Kg/Năm

Biểu đồ khối lượng CTNH trên địa bàn từng huyện

GPG

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tạo tài khoản Chủ nguồn thải CTNH trên hệ thống

Các bước để CNT đăng ký tài khoản:
1.Đăng nhập vào đường dẫn: http://wasteadmin.gsotgroup.vn/login/index2. Điền đầy đủ thông tin để đăng ký CNT.


3. Đợi quản trị duyệt tài khoản, khi duyệt xong hệ thống gửi mail thông báo đăng nhập vào hệ thống.

Hướng dẫn đăng nhập sau khi đăng ký tài khoản

Các bước để đăng nhập vào hệ thống:
1. CNT đăng nhập vào đường dẫn: ​http://wasteadmin.gsotgroup.vn/Login/Index2. Sau khi đăng nhập thì CNT cần bổ xung thêm thông tin về cơ sở cũng như kê khai các chất thải nguy hại.

Đối tác

Tin tức